Vem har rätt till ROT-avdrag när ett köpekontrakt är skrivit?

Ett köpekontrakt är skrivit den 20 november 2016. Fastigheten skall tillträdas den 25 februari 2017.

Bergvärmepumpen går sönder veckan före Jul. Kan du som säljare då göra ROT-avdrag för arbetet?

Arbetskostnaden för att reparera bergvärmepumpen till bostaden omfattas av ROT-avdrag.

Dock krävs det att ni äger fastigheten när arbetet utförs. Ägaren anses vara den som har undertecknat köpehandlingarna och som därmed är eller kan bli lagfaren ägare till fastigheten. Det är alltså kontraktsdatumet som avgör när fastigheten anses överlåten till de nya ägarna. De nya ägarna kan för sin del inte utnyttja ROT förrän de fått tillträde till fastigheten.

Svaret är : Nej

Läs mer på Skatteverket