Tips från din mäklare i Bohuslän

En besiktning är viktigt inför bostadsköpet och kan vara vad som skiljer en investering från ett riktigt dåligt köp. Men vad ingår egentligen i vanlig överlåtelsebesiktning och vilka tilläggstjänster är bra att köpa till?

En okulärbesiktning bygger på observationer och synintryck. Detta innebär att inga fysiska ingrepp görs, och därför kan det vara så att många dolda fel kvarstår även efter en besiktningsman synat igenom en fastigheten. Avloppet, dricksvattnets kvalitet, elbesiktning och besiktning av eldstad och skorsten är bara en del av det som kan kräva ytterligare åtgärder och ett tips är därför att ta hjälp av din mäklare i Bohuslän för att boka in detta, som komplement till okulärbesiktningen.

Inför ett bostadsköp är det också viktigt att tänka på följande:

Vatten och klimat

Vattennivåerna stiger i haven och i många vattendrag och med det ökar risken för översvämningar och vattenskadade fastigheter. Om du överväger att köpa en vattennära fastighet men oroar dig för hur läget kan komma att påverka bostaden rent klimatmässigt så finns det möjlighet att undersöka situationen närmare. Detta tack vare de prognoser och kartor som SMHI löpande presenterar och som simulerar en ytligare bild av framtida vattennivåer.

Projekt och satsningar

En annan viktig faktor är de närmsta omgivningarna. Vad planeras för insatser, byggprojekt och arbeten framöver? Hur kommer detta påverka fastigheten som du överväger att investera i? I så kallade detaljplaner förtydligas alltid framtida satsningar och utvecklingsområden, och i de flesta fall finns nu denna typen av planer i digitalt format vilket för dem tillgängliga för fler. Kontakta Boverket eller din kommun för mer information om var du kan hitta information och planer för just ditt område.

Att köpa ny bostad är ingenting som bör göras i en handvändning eller ogenomtänkt. Tvärtom kräver en del förberedelser och planering för att säkerställa att pengarna inte kastas bort på en fastighet med många brister och problemområden. Du som vill ha mer information om hur du kan komma vidare med ditt fastighetsköp kan alltid få användbara tips och hjälp från Kustnära, din fastighetsmäklare på västkusten. De kan också guida dig som funderar på att sälja fritidshus.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kustnära”