Skitprat och annat viktigt

Text & foto: Annika Torevi, reg. fastighetsmäklare på västkusten

Skitprat – varför blir spekulanter så bajsnödiga över att avloppet behöver bytas?

Ibland önskar jag verkligen att människor som letar hus kunde förhålla sig mindre känslomässiga när det gäller anskilda avlopp. Avlopp är en enkel sak! Det finns för det mesta redan en avloppslösning att utgå ifrån, byte av avlopp kan offereras ganska exakt – man vet vad det kommer kosta, kommunen ställer upp med information, det finns ett tydligt regelverk och entreprenören sköter allt jobbet. Ändå backar många så fort drömhuset visar sig ha ett äldre avlopp som gjort sitt. Finns det inget avlopp alls och det verkar dyrt och krångligt att anlägga ett, då är olika förbränningstoaletter ett bra alternativ – glöm utedass, de moderna teknikerna är luktfria och lättskötta. Till vattnet från disk, tvätt och dusch kan man ha ett minireningsverk om det är svårt att gräva på tomten. Ansökan och beslut för anskilda avlopp är offentliga handlingar, det är ganska smidigt att kolla vad grannfastigheterna har för lösningar, de borde ligga inom samma regelverk som den fastighet du är interesserad av. Är du inte rädd för att avloppsbyte, då har du en fördel som köpare.

Amortering nyproduktion

1 juni 2016 fick vi nya amorteringsregler på bostadlån och de undantar nyproduktion. Bankerna kan alltså göra undantag från amorteringskravet vid nyproduktion (dock enbart för första köparen), men det har visat sig att de inte är så pigga på att göra det och det finns inget i reglerna som tvingar dem. Så prata med banken först om du vill köpa en helt ny bostad, du kanske inte alls får den kalkyl du tänkt dig, men var hård i förhandlingen och kolla med flera banker – de får ju ge dig amorteringsfritt om de vill.

Ett gott råd för dig med byggrätt

Har du en havsnära fastighet, eller en fastighet som berörs av naturreservat, fornminnen eller andra typer av skydd? Har du en outnyttjad byggrätt på fastigheten? Utnyttja den och bygg så fort du kan. Det finns nämligen myndighetsbeslut som kan upphäva byggrätter, och då kan du eventuellt få skadestånd, men kanske inte alls i paritet med hur stor ekonomisk skada du tycker det innebär för dig. Byggnader som redan finns står mycket starkare än obebyggd mark, det skall mycket mer till för att en bebyggd fastighet skall beröras till nackdel för ägaren.Det räcker att strandskyddet utökas ytterligare för att många fastigheter som är möjliga att bebygga plötsligt behöver dispenser som inte alls är självklara att man får beviljade. Tänk på att även sådant som inte kräver bygglov kan kräva strandskyddsdispens.

Rättsskydd i hemförsäkringen

De flesta av oss lever hela livet utan att komma i kontakt med stämningsansökningar och domstolar. Det är skälet till att rättsskydd i hemförsäkringen är otroligt billigt. Jag vet inte om det finns någon privatförsäkring som täcker något i våra liv som kan bli kostsammare än juridiska tvister. Till och med skyddet som omfattar brand i bostaden har ett tak – när bostaden är åter vara ställd så är ärendet avslutat och notan fastställd. En rättstvist kan löpa över decennier och i princip kosta hur mycket som helst. När man gör fastighetsaffärer är det oftast den största affär man gör livet. Innan du påbörjar ett köp eller en försäljning – se över ditt rättsskydd. Det kommer kosta dig några hundralappar, men det kan spara dig miljoner. Bokstavligen. Skall du bara lyssna till ett enda råd i din bostadsaffär, då är det detta.

Vad skall jag tänka på i min bostadskarriär?

Tre ord: underhåll, behov och familjerådgivning.

Det finns människor som låter bli att underhålla sina hus av en mängd olika skäl, men resultatet blir detsamma – ren kapitalförstöring. Ta vara på ditt hus, lär känna det. Titta över det varje vår och varje höst. Gör en ekonomisk plan så att du är förberedd när de stora insatserna kommer krävas. Har du inte råd att underhålla ditt hus har du inte råd att äga det, det är obekvämt, men sant.

Fundera över dina och familjens behov. Växer den boende familjen, eller krymper den? Kan rummen byta funktion? Kommer huset fungera även när någon av er inte kan gå i trappor? Är bostaden en källa till glädje eller bara ett problem? Hur skall nästa bostad se ut för att matcha era behov maximalt?

Hur kommer familjerådgivningen in i bostadskarriären? Det absolut dyraste man kan göra är att dela på sig. Gör man det i fel tid kan det kosta väldigt mycket pengar och överskottet från bostadsförsäljningen räcker kanske inte ens till två nya bostäder. Kan man rädda förhållandet med med hjälp av familjerådgivning istället för att bryta upp och skaffa dubbelt så många bostäder (två istället för en) så är det värt varenda krona i rådgivning. Jag menar naturligtvis inte att man skall stanna i ett uselt förhållande av ekonomiska skäl, men ekonomiska hänsyn kan kanske få båda parter att anstränga sig mer för att få saker och ting att fungera.

 Artikel nr 6_2016