Faktorer som kan påverka fastighetsvärdet

Det finns många faktorer som påverkar en fastighets värde, och innan man investerar i en ny fastighet eller då man planerar att renovera sitt nuvarande boende kan det vara bra att sätta sig in i dessa för att kunna fatta bättre beslut. Nedan listas några av de faktorer som kan öka eller minska värdet på en fastighet:

Läget

De flesta har säkert koll på att fastighetens läge är en stor bidragande faktor när det kommer till värdering. När man pratar om läge tar man hänsyn till vissa parametrar som handlar om vad folk uppfattar som värdefullt. Bekvämligheter och befintliga kommunikationsmöjligheter är några av dessa. Värdet ändras till exempel beroende på hur nära du har till skolor, shopping, sjukhus och liknande. Detta betyder att de fastigheter som ligger mer centralt i städer ofta stiger i värde. Men även utanför centrum finns faktorer som kan driva upp priserna. När du till exempel ska värdera sommarstuga i Hamburgsund kan eftertraktade egenskaper som närhet till havet, brygga, båtplatser, soltimmar osv. vara sådant som påverkar värdet.

Geografisk stabilitet

Värdet påverkas i regel hos fastigheter som ligger på geografiskt ostabila platser, dvs. områden som har dramatiska klimatväxlingar och som drabbas av naturkatastrofer som översvämningar, orkaner, skogsbränder och jordbävningar. Detta kan vara värt att ha i åtanke om du planerar att investera i ett sommarboende eller annan fastighet utomlands. Förutom den uppenbara säkerhetsrisken kan det dessutom innebära mycket dyra försäkringar.

Ålder och skick

Att en fastighet alltid minskar i värde ju äldre den blir är en gammal myt som inte behöver stämma. Åldern påverkar dock ofta skicket, och vilket skick fastigheten är i spelar stor roll för värdet. En gammal men välskött fastighet kan på så vis vara lika mycket värd som ett nybygge. När du ska värdera sommarstuga på Västkusten spelar alltså eventuell renovering in.

Miljö

Vilken miljö fastigheten ligger i kan påverka värdet. Ligger den bredvid en järnväg, stora motorvägar, en illaluktande fabrik eller ovanför en nattklubb? Bullriga, störiga och svåråtkomliga miljöer kan minska värdet på en fastighet.

Dessa är bara några av de faktorer som kan påverka en fastighets värde, och då har vi inte heller pratat om de ekonomiska och juridiska aspekterna. När du ska värdera en fastighet bör du ta hjälp av en auktoriserad fastighetsmäklare. Ett tips kan vara att ta hjälp av en mäklare som är expert på just den typ av fastighet värderingen gäller.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kustnära.”