Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Privatpersoner ska inte kunna drabbas av betalningsanmärkningar på grund av okända skulder han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkeringsavgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet. Det leder till en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att reglerna skall ändras. Detta skall minska risken för en privatperson att drabbas av en betalningsanmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till.
Förslagen innebär att en gäldenär som betalar sin skuld i samband med att Kronofogdemyndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne inte drabbas av någon betalningsanmärkning. Det ger ett betydligt bättre skydd för den enskilde.Samtidigt får kreditgivarna bättre information om den enskilde och dennes betalningsvilja och betalningsförmåga. Detta enligt Morgan Johansson (S) – Justitie- och migrationsminister.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Läs mer på – regeringen.se