En kommentar till amorteringskravet som infördes 1 juni 2016

Sedan 2010 finns ett bolånetak där bostadsköpare inte får låna mer än 85% av bostadens värde (brukar normalt motsvara köpeskillingen) vilket innebär att för varje miljon skall 150.000 kr finansieras på annat sätt, genom eget sparat kapital, lån i annan fastighet, blancolån, lån från föräldrar eller liknande. Nu har spelreglerna för att köpa bostad ändrats – igen.

Man skall naturligtvis inte se amortering som en kostnad, men det är inte heller nödvändigtvis en sparform som vissa gör gällande. Sjunker bostadens värde är det möjligen en form för ”damagecontrol”, men kan knappast ses som ett sparande. Däremot kan själva investeringen i en bostad visa sig vara en klok sparform, men det kräver en positiv värdeutveckling. Amorteringen är en summa som skall betalas varje månad och som bostadsköpare måste ha råd med, oavsett hur man vill se det.

Vad pratar vi om för belopp i reda pengar? Låt oss räkna på en fastighet med köpeskilling på 3 miljoner. Först och främst krävs 450.000 kr i eget kapital. Rörliga boräntan räknas för enkelhetens skull till 2% vilket innebär 31.500 kr/år i kostnad (förutsatt att ränteavdraget på 30% förblir intakt och att banken är snäll och ger dig bottenlån – en del banker ger bara bottenlån till 75% och topplån på 10% av köpeskillingen till avsevärt högre ränta). 2%i rak amortering för lån över 70% av marknadsvärdet (som kan omvärderas tidigast efter 5 år) innebär 45.000 kr i amortering per år ned till 2,1 miljoner. Det tar 20 år. Efter det halveras amorteringen till 1% ner till 50% av marknadsvärdet – som det är det omöjligt att räkna på eftersom ingen kan gissa marknadsvärdet om 20 år.

Bortsett från driftskostnader, fastighetsavgift och räntekostnader har alltså den summa som skall betalas för boendet varje månad stigit med 3.750 kr för en 3-miljonersfastighet.

Denna uträkning förutsätter naturligtvis att banken anser att fastigheten behåller sitt marknadsvärde intakt efter 5 år, det är en mycket god idé att fråga banken hur de kommer agera om marknadsvärdet sjunker/stiger och få det skriftligt när man skall låna till bostad.

Köpare som har lånelöfte från banken som gavs före 1 juni måste se till att få det förnyat eftersom förutsättningarna har ändrats.

Här kan du läsa mer bra information om amorteringskravet:

http://www.dn.se/ekonomi/nya-amorteringskrav-fran-1-juni-det-har-galler/

http://www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-bolan/sa-fungerar-ett-lan/amortering

 

Kustnara_artiklar_amorteringskrav