Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov

Lagrådsremiss om ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus.

Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” som regeringen i dag beslutat att överlämna till Lagrådet. (Läs mer på Boverket – http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2014/02/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa-bygglov/)