Energiklassning i deklarationerna

Den 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

(Läs mer på Boverket  – http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/energideklarationens-innehall-och-sammanfattning/sammanfattningen-med-energiklasser/energiklasser-fran-ag/)

 

Sju energiklasser

Den nya sammanfattningen av deklarationen innehåller en skala med sju energiklasser från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

(Läs mer om energiklassning – http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/energideklarationens-innehall-och-sammanfattning/sammanfattningen-med-energiklasser/energiklasser-fran-ag/)

 

Energideklaration nyproduktion

Enligt Mäklarsamfundet är fortfarande frågorna många kring energideklaration. Ett område som särskilt ger upphov till frågor är vad som gäller vid förmedling av nyproducerade objekt. Skyldigheten att se till att det finns en energideklaration efter att en byggnad uppförts åligger den som uppfört eller låtit uppföra byggnaden. Skyldigheten inträder enligt huvudregeln senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Läs mer på Mäklarsamfundets hemsida.