Bra att veta om lite av varje

 

Varför skall man anlita en fastighetsmäklare, man kan väl lika gärna sälja själv eller anlita någon på nätet? Det kan man. Frågan är om det är så klokt, för fastighetsmäklare har koll på väldigt många saker som kan ”ställa till det” i en fastighetsaffär. Här kommer några av dem.

Är du skild men sitter kvar med huset?

Då bör du se till att din bodelning blir registrerad. Det gör du genom att skicka in bodelningshandlingen tillSkatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand. Det finns inget tvång att registrera sin bodelning, men det är ganska surt när man skall sälja huset så småningom och upptäcker att köparen inte får lagfart om inte ditt ex skriver på en samtyckeshandling.

Exet kan vid det laget hata dig, ha flyttat utomlands eller haft för sig något annat som gör det väldigt svårt att få fram en underskrift och då är enda lösningen att leta upp den gamla bodelningen som visar att huset tillfallit dig. Är bodelningen registrerad slipper du hålla reda på den. Ingen blir glad av att en fastighetsaffär drar ut på tiden på grund av juridisk krångel och det kostar bara 275 kr att få regitreringen gjord…

 

Har du ärvt en fastighet och är dödsbodelägare?

Se till att lagfarten ändras så fort bouppteckningen och arvsskiftet är klart. Allt för många fastigheter står med dödsbo, eller i värsta fall avliden person, som ägare. Väntar man för länge med att ändra lagfarten riskerar man at få betala 27% kapitalvinstskatt vid försäljning istället för de vanliga 22%, efter tre år anser Skatteverket ett fastigheten är en näringsfastighet. Surt och helt onödigt eftersom arv är befriat från stämpelskatt, men betalar alltså ingen lagfartsavgift utöver expeditionskostnaden som f.n. är 875 kr.

Har du ägt din fastighet länge och har gamla skriftliga pantbrev?

Digitalisera skriftliga pantbrevhelt gratis hos Lantmäteriet så sliper du hålla reda på dem, numera är ju bankfack ett minne blott och pantbrev är en värdehandling. Vet du att du borde ha pantbrev liggande men inte kan hitta dem? Då skall de ”dödas” och det tartid – upp till 12 månader – och kostar 500 kr + 375 kr/st om du behöver få ut nya. Man kan sälja en fastighet medan dödning pågår, men då skall medel som överstiger pantbeloppet deponeras hos fastighetsmäklaren alt. hållas inne av köparen. Det är inte roligt att upptäcka att man inte får ut en del av köpeskillingen som man kanske skall sätta in i nytt boende – bättre att vara förutseende.

Har du rättsskydd i din hemförsäkring?

Täcker den ett eventuellt skadestånd om du blir stämd i en fastighetsaffär? Ekonomiskt är bostaden den största affär de flesta av oss gör under en livstid. De flesta människor säljer och köper friktionsfritt, men det finns också fallgropar som kan bli riktigt kostsamma. Stämmer säljare eller köpare mäklaren har hen en ansvarsförsäkring som täcker eventuellt skadestånd om mäklaren varit oaktsam och orsakat ekonomisk skada. Men det kan lika gärna vara säljaren som stäms av köparen (till exempel för dolda fel) – då är det jätteviktigt att säljaren får hjälp av ett juridiskt ombud. Visst kan man teckna en överlåtelseförsäkring, men att ha rättsskydd i hemförsäkringen är alltid bra och definitivt mycket billigare. Fastighetsmäklaren får inte agera skiljedomare, ta ställning i sakfrågan eller förträda någon rättsligt – hen skall enbart informera om vad lagen säger, hur man kan gå vidare och vart man vänder sig för att få hjälp.

Äger du fastighet som har mer än 50 år gamla servitut?

Se till att servituten blir förnyade i Fastighetsregistret hos Lantmäteriet, annars stryks de år 2018. Att få sitt servitut förnyat är kostnadsfritt. Officialservitut (servitut beslutat av myndighet), tomträtt och vattenkraft och vattenreglering berörs ej. Om du vill veta vad som gäller för din fastighet begär du et fastighetsutdrag hos Lantmäteriet – kan beställas på www.lantmateriet.se. Eller prata med din fastighetmäklare, vi har tillgång till Fastighetsregistret.

Bra att veta om lite av varje