Bolåneinfo – ord man bör kunna

Text: Annika Torevi, Reg. mäklare på västkusten

Ibland undrar köpare hur det kan komma sig att handpenningen är 10% när kontantinsatsen är 15%. Det är ju inte helt lätt att räkna ut om man inte vet skillnaden och vi som jobbar med dessa begrepp tar lite för ofta för givet att alla förstår. Här kommer en ordlista till hjälp, förklaringarna handlar enbart om bostadsköp, de kan betyda andra saker i andra sammanhang.

Amortering: det du betalar tillbaka till banken varje månad och som räknas av på ditt lån.

Blancolån: lån utan säkerhet, oftast har dessa lån högre ränta eftersom banken tar en större risk.

Bottenlån: de 85% av bostadens värde som banken får låna ut, gränsen kallas ”bolånetak”, lånet har bostaden som säkerhet.

Kontantinsats: de 15% av köpeskillingen som inte täcks med bottenlån. Man kan naturligtvis betala mycket större kontantinsats och låna mindre om man har den möjligheten.

Topplån: ibland kan man få låna mer än 85%men då vill banken ha högre ränta på denna del, är oftast en typ av blancolån.

Borgen: att gå i borgen innebär att ta ansvar för någon annans skuld om denne inte betalar. Detta är ett lika stort åtagande som att låna själv och man genomgår samma kreditprövning. Tänk på att ett borgensåtagande oftast minskar din möjlighet att låna för eget behov.

Borgensman: den som går i borgen.

Borgenär: den som lånat ut pengar – kallas även kreditgivare.

Gäldenär: den som innehar skulden, d.v.s. den som lånat – kallas även kredittagare.

Bolåneränta: räntan på bolån, oftast förhandlingsbar när du tecknar nytt bottenlån på en bostad. Kan vara rörlig eller bunden.

Effektiv ränta: begrepp som Konsumentverket fastställt – innefattar alla kostnader kring ett lån (utom amorteringen som inte är en kostnad) per år. Gör det enkelt att jämföra lånevillkor.

Reporänta: styrränta som bestäms av Riksbanken och som påverkar bolåneräntorna, bland annat.

Ränteskillnadsersättning: det du får betala extra till banken om du löser ett ån tidigare än bindningstiden anger.

Handpenning:pengar som deponeras hos mäklaren mellan köpekontraktets undertecknande och till dess alla villkor uppfyllts. Finns inga villkor betalas handpenningen direkt till säljaren. Oftast är handpenningen 10% av köpeskillingen, men det förekommer andra varianter.

 

Kustnara_artiklar_Bolan (4)