Anlita en professionell fastighetsmäklare och hitta din sommarstuga på Smögen

Smögen är en ö och ett samhälle på Västkusten som är ett mycket populärt resemål under sommaren. Smögen är känd för sin ”Smögenbryggan” som är en 600 meter lång brygga längs den gamla fiskehamnen. På Smögenbryggan finns det gamla sjöbodar som numera är butiker och restauranger.
Smögen ligger norr om Göteborg, utanför Nordsjökusten. Smögen är en livlig sommarstad med många skaldjursrestauranger och en av Sveriges mest besökta stad under sommartid. Trots detta speglar Smögen även den lugna och fridfulla atmosfären som Västkusten erbjuder.
Smögen är inte en av de mest populära semesterorter utan anledning. Under somrarna anordnas en årlig hummer festival som anses vara bland de finaste, över hela världen. Man kan ta guidade turer för att utforska skärgården utanför ön. Fisketurer anordnas också och du kan njuta av fångsten vid en av restaurangerna eller på grillen hemma. Läs mer

Sälja sjötomt på Västkusten

Livet i staden kan vara hektiskt och stressigt och av den anledningen är det många som söker sig utanför staden för att njuta av lugnet. På sommaren är Västkusten en fantastisk plats för att njuta av solen, havet och den vackra naturen. Tricket är att hitta ditt drömställe längs kusten eller på någon av öarna.

Sveriges västkustlinje sträcker sig från Bohuslän ändå ner till Skåne, dock utgör Västkusten främst sträckan mellan Strömstad och ner till Göteborgs skärgård. Generellt har den södra delen av Sverige varmare väder än den norra på grund av det varma vattnet från Golfströmmen.
Många av sommarstugorna i västra Sverige är belägna runt kusten eller sjöar då dessa är mycket attraktiva områden och att köpa eller sälja sjötomt på västkusten kan bli en mycket lönsam affär. Det finns många öar och stränder på Västkusten. Öarna längs Bohuskusten tar man sig enkelt till med båtar som går från bl.a. Göteborg. Det finns gästhamnar på de större öarna. Många vattensporter som paddling, dykning, kajakpaddling är populära runtom Västkusten.
Läs mer

Ny typ av bostadshus utan krav på bygglov

Lagrådsremiss om ny typ av bostadshus utan krav på bygglov och andra regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus.

Från och med den 2 juli ska det bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” som regeringen i dag beslutat att överlämna till Lagrådet. (Läs mer på Boverket – http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2014/02/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa-bygglov/)

Energiklassning i deklarationerna

Den 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

(Läs mer på Boverket  – http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/energideklarationens-innehall-och-sammanfattning/sammanfattningen-med-energiklasser/energiklasser-fran-ag/)

 

Sju energiklasser

Den nya sammanfattningen av deklarationen innehåller en skala med sju energiklasser från A till G. Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

(Läs mer om energiklassning – http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/energideklarationens-innehall-och-sammanfattning/sammanfattningen-med-energiklasser/energiklasser-fran-ag/)

 

Standfastighet sökes!

Vi söker kustnära fastigheter i Göteborg och Bohuslän.

Just nu har vi flera köpklara kunder som söker fastigheter på västkusten – både strandfastigheter och strandnära lägen i Bohuslän – från Göteborg till Strömstad. Bra betalt för rätt objekt. Brygga och gärna med sjöbod. Hör av er till oss så får du veta mer.

Energideklaration nyproduktion

Enligt Mäklarsamfundet är fortfarande frågorna många kring energideklaration. Ett område som särskilt ger upphov till frågor är vad som gäller vid förmedling av nyproducerade objekt. Skyldigheten att se till att det finns en energideklaration efter att en byggnad uppförts åligger den som uppfört eller låtit uppföra byggnaden. Skyldigheten inträder enligt huvudregeln senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Läs mer på Mäklarsamfundets hemsida.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt 2013

Inkomståret 2013 (deklarationen 2014)

För småhus höjs det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 7 074 kronor för varje bostadsbyggnad. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället.

För hyreshus sänks det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 1 210 kronor för varje bostadslägenhet. Men om 0,3 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det användas i stället. Läs mer på Skatteverket

Ingen fastighetsavgift i 15 år för bostäder byggda 2012 och senare.

Det är nya skatteregler som gäller från 1 januari 2013 för nybyggda bostäder (småhus, bostadsrätter och flerfamiljshus) med värdeår 2012 eller senare. De blir helt befriade från att betala fastighetsavgift i 15 år.
Vid nybyggnation genererar detta en besparing på upp till ca 7000 kr/år i 15 år!

I deklarationen 2013 är småhus som vid fastighetstaxeringen har getts ett värdeår (nybyggnadsår) 2007-2011 är helt avgiftsbefriade, och småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2002-2006 får halv fastighetsavgift.

Deklarationen 2014 (inkomståret 2013).

Vid deklarationen 2014 gäller de nya reglerna om förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.
Fastigheter med bostäder som är nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) kommer att få hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Bostadsfastigheter med värdeår (nybyggnadsår) 2002-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift kommer i samband med detta att slopas.

Vill du läsa mer om vilka regler som gäller från och med 2013 – läs mer på Skatteverket .

Vad är ”accepterat pris”?

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering av bostaden.

Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Fastighetsmäklarna i Västra Götaland enats om att införa ”Accepterat pris” och kommer att starta med det från 21 december.

Mäklarsamfundets pressrelease – ”Accepterat pris införs i Göteborg” (PDF)