Att sälja fritidshus i Sverige

När man ska sälja sitt fritidshus tar man i regel kontakt med en fastighetsmäklare. Det finns flera olika att vända sig till, de som jobbar lokalt eller regionalt och är specialiserade på kusten. Det kan vara bra att veta att vem som helst inte får bedriva verksamhet som fastighetsmäklare.

För att bli fastighetsmäklare och kunna sälja fritidshus, och vanliga bostadshus, måste man ha en universitets- eller högskoleexamen som omfattar fastighetsförmedling, fastighetsrätt, civilrätt, skatterätt, byggnadsteknik, ekonomi och fastighetsvärdering. Dessutom måste man ha gjort praktik på en mäklarfirma, vara registrerad som fastigetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen och ha en ansvarsförsäkring. Allt detta är till för att både köpare och säljare ska kunna känna sig trygga och kunna lita på mäklaren. Enligt Fastighetsmäklarlagen skall fastighetsmäklaren tillvarata både säljarens och köparens intressen, även om det i normalfallet är säljaren som är uppdragsgivare.

Idag är det många som är intresserade av att köpa fritidshus runt om i Sverige, både svenskar och folk från utlandet. Det ställer högre krav på mäklaren som man anlitar när man vill sälja fritidshus. Annat som krävs av en fastighetsmäklare är noggrannhet, känsla för människor och inte minst god lokalkännedom. Därför är det viktigt att välja en fastighetsmäklare som kan kusten och de områden man vill sälja ett fritidshus eller vanligt hus i. Det första man bör ordna med inför en försäljning av sitt fritidshus är en värdering. Även denna kan göras av en fastighetsmäklare. Många erbjuder en kostnadsfri värdering. Fastighetsmäklaren kommer då och besöker huset som ska säljas för att bilda sig en uppfattning om objektet och gör sedan en samlad bedömning och jämför med andra sålda objekt i området.

Fastighetsmäklaren gör objektbeskrivning och ordnar med allt marknadsföringsmaterial om huset, annonsering till visningar och budgivning när man ska sälja fritidshus. Det avvode som fastighetsmäklaren tar ut grundar sig ofta på en procentsats av det slutgiltiga försäljningspriset, vilket innebär att man inte på förhand kan veta hur mycket det kommer att kosta. Om man som säljare drar sig ur tas det i regel inte ut någon avgift men det beror på vad man avtalat med fastighetsmäklaren.

Det finns olika mäklarföretag / fastighetsbyråer; både de som har kopplingar till en bank och de som är helt fristående. När man ska sälja fritidshus kan det vara bra att veta att en oberoende mäklarfirma kan vara mer flexibel och anpassa processen efter säljarens önskemål eller behov än en som är bunden till en bank.

Författare: Peter Strandberg

”Åsikterna i den här texten är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Kustnära.”